Jūs esate čia

Korekcinių akinių naudojimo instrukcija

1. Vadovaujantis Lietuvos medicinos normoje MN 4:2001, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 200102-08 įsakymu Nr. 101 (Žin., 2001, Nr.15-467) pateiktais medicinos prietaiso ir pagal užsakymą gaminamo medicinos prietaiso apibrėžimais, korekciniai akiniai ir pagal užsakymą gaminami akiniai yra priskiriami medicinos prietaisams.

2. Akiniai naudojami tik pagal paskirtį t.y. nešiojami ant nosies: lęšiai dengia akis, akinių kojelės laikosi ant ausų. Neleiskite kitiems naudotis Jūsų akiniais. Saugokite nuo mažų vaikų. Akiniai, pagaminti pagal užsakymą, skirti nešioti tik tam asmeniui, pagal kurio receptūrą jie buvo pagaminti.

3. Korekciniai arba pagal užsakymą pagaminti akiniai nėra asmeninė apsaugos priemonė. Jie netinka sportavimui, darbui su kenksmingomis medžiagomis, staklėmis ar pan.

4. Saugokite akinius nuo karščio, nepalikite karšto oro susitelkimo vietose (pvz. automobilyje, pirtyje, prie židinio, orkaitės, įjungto plaukų džiovintuvo ar pan.). Staigūs temperatūros svyravimai gali pakenkti akinių lęšiams ar rėmeliui.

5. Nepalikite akinių darbui skirtose vietose, sėdėjimui ar gulėjimui skirtose vietose. Negulėkite ir neužmikite užsidėję akinius. Akinių, skirtų artumui negalima naudoti kitiems tikslams.

6. Nenešiokite akinių ant viršugalvio, kaktos ar kitaip negu nurodyta šioje instrukcijoje. Netinkamas akinių nešiojimas sukelia rėmo deformaciją, ko pasėkoje gali iškristi lęšiai ir t.t.

7. Akinius užsidėkite ir nusiimkite atsargiai ir TIK abejomis rankomis, laikydami už kojelių. Taip išvengsite rėmo deformacijos, susilankstymo ir kitų nepageidaujamų akinių pakitimų.

8. Esant poreikiui dažnai nusiimti ar užsidėti akinius, naudokite specialią grandinėlę ar virvelę, skirtą akinių nešiojimui ant kaklo.

9. Akinius laikykite kietame, uždarame dėkle, kuris apsaugotų ne tik nuo subraižymų, bet ir nuo atsitiktinių smūgių, sulaužymo ir pan.

10. Negalima akinių be dėklo nešiotis rankinėje, kišenėje ar pan. Įvairūs aštrūs (šukos, raktai ir t.t.) daiktai gali juos pažeisti.

11. Jeigu nenaudojate nei dėklo, nei virvelės, akinius laikykite saugioje vietoje, ant kieto paviršiaus, sulenktomis kojelėmis lęšiais į viršų. Akinių lęšiai neturi liestis su kitais daiktais.

12. Nešiojant akinius venkite tiesioginio kontakto su cheminėmis medžiagomis, kurios gali pažeisti lęšių paviršių (pvz. plaukų lakas).

13. Norėdami taisyti ar palenkti akinius, geriau atneškite juos į savo optikos saloną.

14. Periodiškai patikrinkite ar teisinga akinių forma ir nešiojimo padėtis.