Jūs esate čia

Garantija

Garantija Nr. 1(Akinių priežiūros garantija)

Kiekvienas klientas, perkantis akinius, 2 metus NEMOKAMAI gaus akinių priežiūros garantiją.

Garantija Nr. 2 (Akinių garantija)

Akinių kokybės garantija. Kokybės garantija - gamintojo arba pardavėjo įsipareigojimas be papildomo mokesčio vartotojui pakeisti, pataisyti prekę, kitaip pašalinti jos trūkumus arba grąžinti už prekę sumokėtą sumą, jei prekė yra nekokybiška ir jos neįmanoma pataisyti.

 Kokybė. Akiniai neatitinka kokybės reikalavimų jeigu jie neturi tų savybių, kurios būtinos akiniams, pagamintiems pagal individualų pirkėjo receptą, kad juos būtų galima naudoti pagal įprastinę paskirtį.

 Keitimo sąlyga. Korekciniai akiniai ir pagal užsakymą pagaminti akiniai pagal  Kombinuotąją prekių nomenklatūrą priskiriami 90.00 prekių grupei, kuriai priklausančios prekės, vadovaujantis Ūkio ministro patvirtintų "Daiktų keitimo ir grąžinimo taisyklių" 18 punktu, yra negrąžinamos ir  nekeičiamos, jei prekės kokybiškos.

 Garantija. Kokybės garantija negali varžyti pirkėjo teisių įsigijus netinkamos kokybės prekę.Garantijos teikėjas: UAB „OPTISIMA“, adresas: Viršuliškių g. 40, Vilnius.UAB „OPTISIMA“ akiniams suteikia jų sudedamųjų dalių gamintojų nustatytas garantijas.

 Gamyklinis brokas. Gamyklinis brokas – tai prekės defektas, kuris atsiranda ją eksploatuojant pagal naudojimo ir priežiūros taisykles garantiniu laikotarpiu.

 Garantijos terminas. Garantijos terminas pradedamas skaičiuoti nuo prekės perdavimo pirkėjui datos.

 BŪTINA ŽINOTI: Akinių NAUDOJIMO instrukcija

 1.       Vadovaujantis Lietuvos medicinos normoje MN 4:2001, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 200102-08 įsakymu Nr. 101 (Žin., 2001, Nr.15-467) pateiktais medicinos prietaiso ir pagal užsakymą gaminamo medicinos prietaiso apibrėžimais, korekciniai akiniai ir pagal užsakymą gaminami akiniai yra priskiriami medicinos prietaisams.

2.       Akiniai naudojami tik pagal paskirtį t.y. nešiojami ant nosies: lęšiai dengia akis, akinių kojelės laikosi ant ausų. Neleiskite kitiems naudotis Jūsų akiniais. Saugokite nuo mažų vaikų. Akiniai, pagaminti pagal užsakymą, skirti nešioti tik tam asmeniui, pagal kurio receptūrą jie buvo pagaminti.

3.       Korekciniai arba pagal užsakymą pagaminti akiniai nėra asmeninė apsaugos priemonė. Jie netinka sportavimui, darbui su kenksmingomis medžiagomis, staklėmis ar pan.

4.       Saugokite akinius nuo karščio, nepalikite karšto oro susitelkimo vietose (pvz. automobilyje, pirtyje, prie židinio, orkaitės, įjungto plaukų džiovintuvo ar pan.). Staigūs temperatūros svyravimai gali pakenkti akinių lęšiams ar rėmeliui.

5.       Nepalikite akinių darbui skirtose vietose, sėdėjimui ar gulėjimui skirtose vietose. Negulėkite ir neužmikite užsidėję akinius. Akinių, skirtų artumui negalima naudoti kitiems tikslams.

6.       Nenešiokite akinių ant viršugalvio, kaktos ar kitaip negu nurodyta šioje instrukcijoje. Netinkamas akinių nešiojimas sukelia rėmo deformaciją, todėl gali iškristi lęšiai ir t.t.

7.       Akinius užsidėkite ir nusiimkite atsargiai ir TIK abejomis rankomis, laikydami už kojelių. Taip išvengsite rėmo deformacijos, susilankstymo ir kitų nepageidaujamų akinių pakitimų.

8.       Esant poreikiui dažnai nusiimti ar užsidėti akinius, naudokite specialią grandinėlę ar  virvelę, skirtą akinių nešiojimui ant kaklo.

9.       Akinius laikykite kietame, uždarame dėkle, kuris apsaugotų ne tik nuo subraižymų, bet ir nuo atsitiktinių smūgių, sulaužymo ir pan.

10.     Negalima akinių be dėklo nešiotis rankinėje, kišenėje ar pan. Įvairūs aštrūs (šukos, raktai ir t.t.) daiktai gali juos pažeisti.

11.     Jeigu nenaudojate nei dėklo, nei virvelės, akinius laikykite saugioje vietoje, ant kieto paviršiaus, sulenktomis kojelėmis lęšiais į viršų. Akinių lęšiai neturi liestis su kitais daiktais.

12.     Nešiojant akinius venkite tiesioginio kontakto su cheminėmis medžiagomis, kurios gali pažeisti lęšių paviršių (pvz. plaukų lakas).

13.     Norėdami taisyti ar palenkti akinius, geriau atneškite juos į optikos saloną.

14.     Periodiškai patikrinkite ar teisinga akinių forma ir nešiojimo padėtis.

 BŪTINA ŽINOTI: Akinių PRIEŽIŪROS instrukcija:

1.       Akiniai su plastikiniais lęšiais reikalauja daugiau priežiūros negu su mineraliniais (stikliniais).

2.       Akinius ir jų lęšius valykite nusiėmę nuo veido, laikykite už pertvaros tarp lęšių. Valykite tik specialiai akinių valymui pritaikytu valikliu. Nevalykite tirpalais ar  spiritu.

3.       Mes nerekomenduojame akinių plauti vandeniu. Plastikinius lęšius nepatartina valyti sausomis priemonėmis.

4.       Siekiant išvengti įbrėžimų, nešluostykite akinių popierine servetėle ar nešvaria, šiukščia medžiaga. Akinius rekomenduojama valyti minkšta mikrofibros medžiagine servetėle. Šias servetėles skalbiamos nenaudojant skalbinių minkštiklio.

5.       Riebalų, purvo dėmes, pirštų antspaudus rekomenduojame valyti specialiai akinių valymui skirtu valikliu.

6.       Jeigu nešiojant akinius suprakaitavote, kuo skubiau švariai nuvalykite akinius, nes riebalai ir prakaitas gali pakenkti rėmeliui arba lęšiams.

7.       Periodiškai apžiūrėkite ar akinių varžteliai ir noselės nėra atsilaisvinę.   Pasiveržkite juos, jei nepavyksta, atneškite į optikos saloną.

Teisinga akinių priežiūra yra pagrindinė akinių kokybės garantijos sąlyga !