Jūs esate čia

Saulės akinių garantija

Kokybės garantija
Kokybės garantija - gamintojo arba pardavėjo įsipareigojimas be papildomo mokesčio vartotojui pakeisti, pataisyti prekę, kitaip pašalinti jos trūkumus arba grąžinti už prekę sumokėtą sumą, jei prekė yra nekokybiška ir jos neįmanoma pataisyti.

Kokybė
Saulės akiniai neatitinka kokybės reikalavimų jeigu jie neturi tų savybių, kurių pirkėjas galėjo protingai tikėtis, t.y. kurios būtinos saulės akiniams, kad juos būtų galima naudoti pagal įprastinę paskirtį.

Keitimo sąlyga
Saulės akiniai pagal Kombinuotąją prekių nomenklatūrą priskiriami 90.00 prekių grupei, kuriai priklausančios prekės, vadovaujantis Ūkio ministro patvirtintų "Daiktų keitimo ir grąžinimo taisyklių" 18 punktu, yra negrąžinamos ir nekeičiamos, jei prekės kokybiškos.

Garantija
Kokybės garantija negali varžyti vartotojų teisių įsigijus netinkamos kokybės prekę. Garantijos teikėjas: UAB „OPTISIMA", adresas: Viršuliškių g. 40, Vilnius. UAB „OPTISIMA" saulės akiniams suteikia jų gamintojo nustatytą garantiją.

Gamyklinis brokas
Gamyklinis brokas - tai prekės defektas, kuris atsiranda ją eksploatuojant pagal naudojimo ir priežiūros taisykles garantiniu laikotarpiu.

Garantijos terminas
Garantijos terminas pradedamas skaičiuoti nuo prekės perdavimo pirkėjui datos.

Garantijos sąlygos
1. Garantinio laikotarpio metu pirkėjas turi teisę į įsigytos prekės brokuotų dalių arba pačios prekės nemokamą pakeitimą. Garantija netaikoma akinių lęšiams ir jie nekeičiami nemokamai.

2. Garantija netaikoma prekės trūkumams, kurie atsirado dėl: - pirkėjas pažeidė prekės naudojimo ir priežiūros instrukcijas; - aplaidumo; - trečiųjų asmenų kaltės; - nelaimingo atsitikimo; - nenugalimos jėgos.

3. Garantija nesuteikiama smulkaus remonto reikalaujančioms, keičiamoms apdailos detalėms: akmenukai, dekoracijos ir pan.

4. Garantija taikoma tik pateikus pirkimo kvitą ir garantinį dokumentą.