Jūs esate čia

Korekcinių akinių garantija

Kokybės garantija - gamintojo arba pardavėjo įsipareigojimas be papildomo mokesčio vartotojui pakeisti, pataisyti prekę, kitaip pašalinti jos trūkumus arba grąžinti už prekę sumokėtą sumą, jei prekė yra nekokybiška ir jos neįmanoma pataisyti.

Kokybė
Akiniai neatitinka kokybės reikalavimų jeigu jie neturi tų savybių, kurios būtinos akiniams, pagamintiems pagal individualų pirkėjo receptą, kad juos būtų galima naudoti pagal įprastinę paskirtį.

Keitimo sąlyga
Korekciniai akiniai ir pagal užsakymą pagaminti akiniai pagal Kombinuotąją prekių nomenklatūrą priskiriami 90.00 prekių grupei, kuriai priklausančios prekės, vadovaujantis Ūkio ministro patvirtintų "Daiktų keitimo ir grąžinimo taisyklių" 18 punktu, yra negrąžinamos ir nekeičiamos, jei prekės kokybiškos.

Garantija
Kokybės garantija negali varžyti pirkėjo teisių įsigijus netinkamos kokybės prekę.

Garantijos teikėjas: UAB „OPTISIMA", adresas: Viršuliškių g. 40, Vilnius. UAB „OPTISIMA" akiniams suteikia jų sudedamųjų dalių gamintojų nustatytas garantijas.

Gamyklinis brokas - tai prekės defektas, kuris atsiranda ją eksploatuojant pagal naudojimo ir priežiūros taisykles garantiniu laikotarpiu.

Garantijos terminas
Garantijos terminas pradedamas skaičiuoti nuo prekės perdavimo pirkėjui datos.

1. Garantinio laikotarpio metu pirkėjas turi teisę į įsigytos prekės brokuotų dalių arba pačios prekės, jei ji brokuota, nemokamą pakeitimą.

2. Garantija netaikoma akinių trūkumams, kurie atsirado dėl:

- pirkėjas pažeidė prekės naudojimo ir priežiūros instrukcijas;

- aplaidumo;

- trečiųjų asmenų kaltės;

- nelaimingo atsitikimo;

- nenugalimos jėgos.

3. Garantija nesuteikiama smulkaus remonto reikalaujančioms, keičiamoms apdailos detalėms: akmenukai, dekoracijos ir pan.

4. Garantija taikoma tik pateikus pirkimo kvitą ir garantinį dokumentą.